Władze


V Walne Zebranie wybrało nowe Władze Stowarzyszenia WOPR w Warszawie.

 

Zarząd

Prezes WOPR w Warszawie - Instruktor Wykładowca WOPR Jacek Krawczyk

Wiceprezes Zarządu WOPR w Warszawie ds. kontaktu z mediami - Instruktor WOPR Jerzy Burski

Wiceprezes Zarządu WOPR w Warszawie ds. szkolenia - Instruktor WOPR Piotr Furman

Wiceprezes Zarządu WOPR w Warszawie ds. finansowych - Instruktor WOPR Rafał Rychlewski

Wiceprezes Zarządu WOPR w Warszawie ds. sprzętowych - Instruktor WOPR Grzegorz Mieleszko 

Członek Zarządu WOPR w Warszawie - Instruktor WOPR Sławomir Konopka


Prezes Honorowy WOPR w Warszawie - Instruktor Wykładowca WOPR Tadeusz Glinkowski 

 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący - Krzysztof Łączyński

Członek komisji - Agnieszka Besler

Członek komisji - Łukasz Kornatka

 

Komisja dyscyplinarna

Przewodniczący - Jakub Friedenberger

Członek komisji - Tadeusz Glinkowski

Członek komisji - Zofia Krawczyk

Członek komisji - Tomasz Kornatka