1,5% dla OPP nr KRS 0000024197

Szanowni Państwo, Członkowie WOPR, Ratownicy oraz sympatycy WOPR w Warszawie!

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku dochodowego na szlachetny cel, jakim jest realizacja zadań statutowych naszego Stowarzyszenia, które od wielu lat jest Organizacją Pożytku Publicznego.

W ten sposób możecie wesprzeć najstarszą i najbardziej wszechstronną organizację zrzeszającą ludzi, którzy poświęcają się szczytnej idei niesienia pomocy innym, w warunkach zagrożenia życia w wodzie. Nasza organizacja ma chlubne tradycje i wysokie osiągnięcia w szkoleniu ratowników przygotowanych do niesienia pomocy nie tylko w wodzie, ale wszędzie tam gdzie jest potrzebna fachowa pierwsza pomoc poszkodowanym. 

Środki otrzymane z 1,5% podatku przeznaczymy wyłącznie na cele szkoleniowe i sprzętowe.

Składając zeznanie podatkowe wystarczy wpisać nr KRS 0000024197. Serdecznie dziękujemy za wsparcie!