Kontakt

Biuro WOPR w Warszawie

AWF Warszawa, 
ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa

tel./fax +48 22 629 88 11
mail: biuro@wopr.waw.pl

NIP: 521-30-56-323
REGON: 016188280
KRS: 0000024197

Składka członkowska za rok 2024 wynosi 90zł.

Numer konta WOPR w Warszawie:
23 1050 1038 1000 0022 5209 3071

Godziny pracy biura:
poniedziałki, środy: 10.00 - 16.00
wtorki, czwartki: 12.00 - 18.00

 

GRUPA INTERWENCYJNA
TELEFON ALARMOWY +48 514 662 087
KIEROWNIK GRUPY: Grzegorz Mieleszko

Formularz zapytaniowy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Po przesłaniu informacji osobowych za pomocą powyższego formularza administratorem danych staje się WOPR w Warszawie z siedzibą w Warszawie 00-968, ul. Marymoncka 34, wpisana do Rejestu Cetralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o NIP: 521-30-56-323 REGON: 016188280 KRS: 0000024197. Dane te nie będą udostępnianie podmiotom trzecim i zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby kontaktu i odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza. Użytkownik ma prawo do wglądu, edycji lub nakazania zapomnienia danych udostępnionych administratorowi. W tym celu prosimy o zgłoszenie takiej prośby, kontaktując się z nami drogą e-mail lub telefonicznie. Więcej informacji o prawach i obowiązkach administratora danych i użytkownika w POLITYCE PRYWATNOŚCI