;
Strona główna | Galeria | Forum WOPR |Forum WWOPR Piatek, 26 Luty 2021 - 07:28
'
WOPR
Szkolenia
Nasze drużyny i służby ratownicze
Niezbędnik Ratownika WOPR
KONTAKT
Partnerzy


Divers Alert Network - DAN

Co to jest DAN?DAN jest międzynarodową organizacją typu non-profit.

Skrót DAN pochodzi od pierwszych liter nazwy angielskiej tej organizacji:

Divers Alert Network,

co dosłownie oznacza Alarmową Sieć dla Nurków.


DAN powstał w 1980 roku z inicjatywy amerykańskich i włoskich naukowców o uznanym międzynarodowym autorytecie, którzy rozumieli, że udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach wodnych wymaga specjalistycznej wiedzy trudnej do znalezienia w standardowym systemie opieki medycznej.

DAN prowadzi badania nad zwiększeniem bezpieczeństwa podczas pobytu nad wodą oraz nurkowania, organizuje kursy i seminaria, aby pogłębić wiedzę i poczucie odpowiedzialności.

DAN postrzegając szeroko problematykę wypadków w wodzie stworzył specjalnie dla ratowników wodnych doskonały program pierwszej pomocy tlenowej w wypadkach wodnych „AQUATIC”. Razem z kursami BLS i AED również oferowanymi przez DAN, wychodzi naprzeciw potrzebom ratowników WOPR. Odświeża, ugruntowuje i rozszerza wiedzę i umiejętności.

W razie wypadku związanego z nurkowaniem DAN koordynuje pierwszą pomoc i opiekę nad chorym poprzez sieć międzynarodowych wysoko specjalistycznych Ośrodków Alarmowych. Na międzynarodową sieć DAN składają się niezależne organizacje: DAN America, DAN Europe, DAN Japan, DAN South Africa, DAN South East Asia Pacific.

W Europie działa pięć ośrodków regionalnych, prowadzonych przez najlepszych specjalistów krajowych i współpracujących z DAN Europe Central Office oraz International DAN. Działalność DAN Europe obejmuje również swoim zasięgiem Środkowy Wschód oraz Region Oceanu Indyjskiego gdzie znajdują się trzy ośrodki alarmowe w Hurghadzie i Sharm El Sheikh (Egipt) oraz na Malediwach.

Wstąpienie do DAN oznacza udział w największej globalnej organizacji nurkowej zrzeszającej ponad 200.000 członków na całym świecie. Każdy członek odnosi ponadto osobiste korzyści i otrzymuje usługi, które są unikalne w swojej klasie:

- Całodobowa pomoc medyczna dla nurków. Organizacja transportu do ośrodków hiperbarycznych oraz leczenie.

- Porady i konsultacje z zakresu medycyny nurkowej oraz zasad bezpieczeństwa.

- Specjalne polisy w zakresie nurkowania, honorowane na całym świecie.

- Pomoc w procedurach administracyjnych, formalnościach w razie wypadku nurkowego.

- Prenumerata wielojęzykowego magazynu International Alert Diver zawierającego nowości z dziedziny medycyny nurkowej i bezpieczeństwa nurkowania.

- Możliwość uczestnictwa w programach badawczych DAN.

- Informacje statystyczne oparte na danych z publikacji International DAN.

- Kursy i seminaria pierwszej pomocy adresowane specjalnie do nurków.


Dlaczego wybrać kursy DAN?


Różnicę między sytuacją awaryjną, a tragedią stanowi możliwość szybkiego i efektywnego działania w celu zapobiegania dalszym urazom. Programy szkoleniowe DAN nauczą Cię co robić w sytuacji awaryjnej!


Przekazywana wiedza skupia się na najszybszym możliwym rozpoczęciu koniecznych działań w postaci efektywnej pierwszej pomocy. Zapobiega pogarszaniu się stanu poszkodowanego i dalszym urazom. Uczestnicząc w kursach DAN możesz uczynić różnicę pomiędzy sytuacją awaryjną, a tragedią… DAN jest międzynarodową organizacją szkolącą i posiadającą swoje centra na wszystkich kontynentach. Programy szkoleniowe DAN zgodne są z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) i są uznawane na całym świecie. Kursy DAN wykorzystywane są w szkoleniu Straży Pożarnych, oddziałów Czerwonego Krzyża, służb ratowniczych oraz studentów wielu uniwersytetów (Bruksela, Barcelona, USA).

Kurs BLS (Basic Life Support)


Kurs resuscytacji DAN to wstępny poziom wyszkolenia, stworzony w celu nauczania umiejętności składających się na podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych w sytuacjach zagrożenia życia oraz procedur zawiadamiania pogotowia. Na BLS składają się główne techniki pierwszej pomocy które podtrzymają lub przywrócą życie. Kurs resuscytacji (BLS) DAN nie tylko nauczy ja prowadzić sztuczne oddychanie i uciski klatki piersiowej w stosunku do poszkodowanego z zatrzymanym krążeniem, ale także jak zapobiegać stanom bezpośrednio zagrażającym życiu. Krwotok, zadławienie, wstrząs może także doprowadzić do poważnych problemów z oddychaniem lub krążeniem, dlatego ważne jest, żeby nauczyć się jak postępować w takich stanach. Wczesne powiadomienie pogotowia i wczesne BLS to 2 z 4 ogniw łańcucha przeżycia.

Kurs AED (Automatem Externat Defibrillation)


Kurs Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej naucza lepszego rozpoznawania oznak Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK) i prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego w trakcie oczekiwania na przyjazd pogotowia lub organizowania transportu poszkodowanego do najbliższej placówki medycznej. NZK jest jednym z głównych przyczyn nagłych zgonów. Dodatkowo kurs odświeża umiejętności składające się na podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS).

Kurs AQUATIC - Pierwsza pomoc tlenowa w wypadkach wodnych


Kurs Aquatic daje ratownikowi wiedzę i umiejętności na temat udzielania pierwszej pomocy z użyciem tlenu jako czynnika oddechowego. Prowadzenie podstawowych zabiegów reanimacyjnych (BLS) z użyciem wzbogaconego w tlen czynnika oddechowego znacznie przyczynia się do zwiększenia skuteczności podejmowanych działań. Dodatkowo kurs odświeża posiadaną i daje nową wiedzę oraz umiejętności składające się na prowadzenie podstawowych zabiegów resuscytacyjne w przypadkach szczególnych jakimi są wypadki wodne (BLS).


Cennik kursów DAN:

BLS: 350,00 zł.

AED: 300,00 zł.

AQUATIC: 350,00 zł.

Combo: BLS + AED: 600,00 zł.

Combo: BLS + AED + AQUATIC: 900,00 zł.

Cena kursu obejmuje:

- wykłady, ćwiczenia praktyczne, materiały szkoleniowe w formie multimedialnej w tym podręcznik kursanta, torbę DAN, maseczkę resuscytacyjną, materiały pomocnicze, międzynarodowy certyfikat.

Szkolenia DAN honorowane są na całym świecie

Dołącz do elitarnego grona ratowników DAN & WOPR

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś


Inne programy szkoleniowe DAN:

Pierwsza pomoc tlenowa w wypadkach nurkowych.

Zaawansowana pierwsza pomoc tlenowa w wypadkach wodnych.

On-Site Neurological Assessment for Divers.

Tlenowy Rebreather Medyczny.

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia spowodowanych przez rośliny i zwierzęta morskie.

Login
OPPCopyright © 2005 W. WOPR. Powered by PHP-Fusion