;
Strona główna | Galeria | Forum WOPR |Forum WWOPR Piatek, 26 Luty 2021 - 07:55
'
WOPR
Szkolenia
Nasze drużyny i służby ratownicze
Niezbędnik Ratownika WOPR
KONTAKT
Partnerzy


Ratownik wodny
W ostatnim czasie spotykamy się z wieloma interpretacjami dotyczącymi definicji ratownika wodnego. Tymczasem od 1 stycznia 2012 roku kwestie tą reguluje szczegółowo USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Wobec powyższego dla uniknięcia niejasności informujemy:

Ratownik wodny jest to osoba posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu.

Zgodnie z powyższą definicją, aby mówić o ratowniku wodnym jako osobie wykonującej zawód (zatrudnionej na obszarze wodnym) należy:
1. Odbyć szkolenie ratowników wodnych i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu ww. szkolenia zgodne z wzorem, który określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym lub posiadać właściwy stopień nadany przez WOPR uzyskany w wyniku ukończenia kursu rozpoczętego najpóźniej przed 1 stycznia 2012 roku.
2. Posiadać ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.
3. Być zatrudnionym lub pełnić służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub być członkiem tego podmiotu tj. Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Mazurskiej Służby Ratowniczej, Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, (wcześniej Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe).
!!!Dopiero jednoczesne zaistnienie wszystkich 3 ww. okolicznikowi upoważnia do wykonywania zawodu ratownika wodnego!!!
W przeciwnym razie taka osoba nie może być zatrudniona na obszarze wodnym gdyż nie stanowi kadry ratowników zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.

Dlatego też w chwili obecnej z punktu widzenia litery prawa tak niezmiernie istotne jest:
1. Terminowe opłacanie corocznych składek do WOPR świadczących o aktualnym członkostwie. Najlepiej przed 1 stycznia nadchodzącego roku, a więc już w grudniu obecnego roku.
2. Pilnowanie terminu ważności zaświadczeń o pozytywnym ukończeniu kursu KPP. W następnym dniu po ostatnim dniu ważności zaświadczenia nie możemy wykonywać zawodu ratownika wodnego.
3. Posiadanie właściwego stopnia WOPR lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.

Program szkolenia ratowników wodnych znajdziesz na stronie internetowej Zarządu Głównego WOPR pod adresem:

Skopiuj poniższy adres do przeglądarki:
wopr.pl/index.php?option=com_docman&Itemid=222
Login
OPPCopyright © 2005 W. WOPR. Powered by PHP-Fusion