;
Strona główna | Galeria | Forum WOPR |Forum WWOPR Piatek, 26 Luty 2021 - 07:52
'
WOPR
Szkolenia
Nasze drużyny i służby ratownicze
Niezbędnik Ratownika WOPR
KONTAKT
Partnerzy


Ratownik wodny (pływalni, śródlądowy, morski)
C. Etap 3
Osoby ubiegające się o uzyskanie stopnia ratownika wodnego (pływalni, śródlądowego, morskiego) równorzędnego dla Lifesavera*** International Lifesaving Federation mogą złożyć wniosek o wydanie identyfikatora po spełnieniu następujących warunków:

1. posiadanie ważnej legitymacji WOPR,
2. odbycie wszystkich zajęć etapu 3,
3. ukończenie 18 roku życia,
4. zaliczenie wszystkich elementów karty umiejętności,
5. posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
6. zdanie egzaminu na ratownika wodnego,
7. odbycie praktyk ratowniczych w wymiarze co najmniej 50h dla każdego rodzaju stopnia (ratownik wodny; pływalni, śródlądowy, morski) ponad te, które zostały udokumentowane na poziomie Ratownika WOPR.

Całkowity koszt uczestnictwa w etapie 3 szkolenia ratowników wodnych oraz uzyskanie stopni ratownika wodnego (pływalni, śródlądowego, morskiego) wynosi: 600,00 złotych
Login








OPP



Copyright © 2005 W. WOPR. Powered by PHP-Fusion