Pożegnanie
Dodane przez admin dnia 06/11/2018 09:35
Z głębokim żalem żegnamy

Wojciecha Płóciennika
(1932 – 2018)

Współzałożyciela i pierwszego Komendanta Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego (1962-1967), Prezesa Zarządu Głównego WOPR (1967-1969),
Sekretarza Generalnego WOPR (1969- 1987) oraz Prezesa WOPR w latach 1987-2001,
członka Honorowego WOPR od 1972 r., Prezesa Honorowego WOPR od roku 2001.
Wojciech Płóciennik był wieloletnim członkiem władz Międzynarodowej Federacji
Ratownictwa i Sportów Użytkowych (FIS) jako przewodniczący Komisji Propagandy
i Finansów (1985-1994) a następnie członkiem Dyrektoriatu Międzynarodowej Federacji
Ratownictwa Wodnego ILSE (1994-2001).
Przez 25 lat propagował naukę pływania i zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą
w Polskim Radio jako współpracownik „Lata z radiem”.

Cześć Jego pamięci
Ratownicy WOPR w Warszawie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 9 listopada o godz.12.30
w Domu Pogrzebowym – Sala pożegnań „C” na Cmentarzu Północnym w Warszawie.